TATRA BANKA

Prihlasovateľ: Tatra banka, a.s.

O práci

Aplikácia Tatra banka - nosný pilier mobilného bankovníctva Tatra banky obsahuje okrem štandardných bankových služieb (ako napr. prehľad zostatkov na účtoch a kreditných kartách, zadanie prevodného príkazu, atď) aj mnoho ďalších, unikátnych funkcionalít, ktoré umožňujú pristupovať našim klientom k ich peniazom nielen v elektronickej, ale aj v hotovostnej forme kedykoľvek a kdekoľvek. Posledné aktualizácie priniesli viacero vylepšení a rozšírili množinu podporovaných zariadení o inteligentné hodinky, vďaka čomu je aplikácia Tatra banka jediná banková aplikácia na Slovenskom trhu, ktorú majú klienti naozaj „po ruke“.
Vybrané funkcionality pridané za posledný rok:
• Optimalizácia pre inteligentné hodinky - na hodinkách sa klientovi zobrazí zostatok a zoznam posledných pohybov na preferovanom účte. Služba je dostupná pre hodinky so systémom WatchOS a Android Wear.
• Online manažment platobných kariet – klient má možnosť nastaviť si online a zdarma limity (hotovostné, celkové, internetové) na svojich platobných kartách. Aplikácia ďalej umožňuje používateľovi povoliť/zakázať použitie karty na jednotlivých kontinentoch, alebo zablokovať platobnú kartu.
• Personalizácii domovskej obrazovky – používateľ má možnosť nastaviť si, aké widgety sa mu majú zobrazovať na úvodnej obrazovke po prihlásení.
• Banková asistentka – pri pobyte mimo SR aplikácia upozorní používateľa na bankové informácie viažúce sa k danej krajine – napríklad informácie o kurze, poplatkoch za výbery z bankomatu a rôznych obmedzeniach.
• Kontakty – klient môže z aplikácie zavolať alebo napísať na kontaktné centrum Dialog LIVE. Klient s prideleným vzťahovým manažérom môže okrem Dialógu kontaktovať aj jeho (telefonicky/emailom).
• Push notifikácie zo schránky správ a dokumentov – vďaka push notifikáciám je klient ihneď informovaný o nových správach (napr. o nezrealizovaní inkasa alebo doprednej platby) a dokumentoch v jeho schránke.
• Online zmena výšky povoleného prečerpania na účte
• Viacero ďalších menších zmien a funkcionalít na zvýšenie používateľského komfortu
Ostatné funkcionality
• Správa bežných účtov a kreditných kariet
• Prehľad úverov
• Prehľad doplnkového dôchodkového sporenia
• Platobný styk
• Spending report – jednoduchý nástroj na sledovanie príjmov a výdavkov, vďaka ktorému má používateľ lepšiu kontrolu nad svojimi výdavkami.
• Výber z bankomatu mobilom – unikátna služba na Slovensku, vďaka ktorej si klient môže vybrať hotovosť z ktoréhokoľvek bankomatu Tatra banky iba svojím smartfónom.
• NFC Prehľad – Prostredníctvom NFC technológie umožňuje aplikácia len priložením platobnej karty k smartfónu zistiť zostatok na prislúchajúcom účte a informácie o posledných pohyboch.
• Aktuálne novinky z banky
• Kurzový lístok
• Mapa pobočiek a bankomatov
• A ďalšie

Video