SURGLOGS

Prihlasovateľ: MOFA, Klient: Surglogs Inc.

O práci

Surglogs je služba, ktorá ponúka revolučné riešenie na správu a administráciu lekárskych záznamov, čím slúži potrebám amerických kliník.

Aplikácia je jeho najpodstatnejšou časťou a umožňuje zrýchlenie a zjednodušenie procesu zberu dát. Pretože zbierané záznamy je potrebné zálohovať a ďalej s nimi narábať, v digitalizovanej forme je to omnoho jednoduchšie aj vďaka cloudu, v ktorom sú používateľské dáta bezpečne uchované a pripravené na ďalšie použitie.

Správca zdravotného strediska vďaka SurgLogs ušetrí čas, peniaze, ale aj miesto. Smart notifikácie tiež minimalizujú riziko, že sa stredisko dostane do kritického stavu pre nedostatok liečiv a aplikácia tiež upozorňuje na pravideľné revízie stavu operačných sál.

Napriek svojej jednoduchosti je SurgLogs veľmi výkonný nástroj, ktorý umožňuje spravovať lekárske strediská novou, interaktívnou formou.

Video