ONEE ŠPANIELČINA

Prihlasovateľ: Jaromil Adami

O práci

Onee španielčina vám umožní naučiť sa a precvičiť si najpoužívanejšie španielske dialógy v 7 lekciách:
- pozdravy,
- cestovanie,
- ubytovanie,
- nakupovanie,
- v reštaurácii,
- u lekára,
- banka a pošta.

Jednotlivé lekcie sa delia na tieto časti:
- slovník - naučte sa španielsku slovnú zásobu pomocou obrázkov,
- vyber obrázok - priraďte správny obrázok k španielskemu slovu (výber zo 4 obrázkov),
- vyber slovo - priraďte správne španielske slovo k obrázku (výber zo 4 slov),
- vetné konštrukcie - naučte sa španielske vety pre vytváranie dialógov,
- vytvor vetu - použite správny slovosled,
- orientácia a dialógy v meste - naučte sa orientovať v meste a používať dialógy v reálnych situáciách.

Ak sa učíte španielčinu a potrebujete si precvičiť španielske výrazy môžete vyskúšať túto aplikaciu. Španielčina sa v aplikácii učí interaktívne plnením daných úloh v hre.