SONGOROO

Prihlasovateľ: MOFA, Klient: Songoroo

O práci

Songoroo je aplikácia, ktorej záleží na tom, čo počúvate, keď si vychutnávate svoj život.

Používatelia aplikácie si vytvárajú komplený hudobný profil, ktorý zahŕňa ich preferencie umelcov, žánrov, albumov a konkrétnych skladieb. Súčasťou aplikácie bude aj možnosť vytvoriť si kompletne individuálny zoznam obľúbených skladieb, srdcoviek. Projekt je vo svojej prvej fáze zameraný na slovenský trh.

Ako je to možné?

• aplikácia používa prepracovaný algorytmus, na základe ktorého skladá playlist v danom podniku,
• pri návšteve podniku, ktorý disponuje špeciálnym Songoroo hardwarom, sa používateľov playlist synchronizuje s playlistom prevádzky a zaradí sa doň hudba, ktorú používateľ preferuje,
• používatelia môžu hlasovať, ktorú skladbu posunúť v playliste vyššie a zároveň môžu v in-app chate komunikovať,
• vďaka lokalizácii Songoroo používateľov upozorní, ak vstúpili do podniku, ktorý disponuje Songoroo hardwarom a umožňuje im vyhľadávať najbližšie podniky.