SYGIC FLEETWORK

Prihlasovateľ: Sygic, a.s.

O práci

Sygic FleetWork uľahčuje spoluprácu dispečera a šoféra v teréne. Dispečer môže plánovať optimalizované itineráre a posielať ich šoférovi v teréne priamo do mobilu. Šofér prijíma pracovné príkazy, naviguje sa a komunikuje s dispečerom priamo cez aplikáciu. Sygic FleetWork pomáha efektívne riadiť a monitorovať pracovníkov v reálnom čase. Spája známu navigáciu Sygic pre profesionálnych vodičov s cloudovými službami a webovým portálom.
Firmy s vozovým parkom môžu vďaka Sygic FleetWork jednoducho zvýšiť efektivitu podnikania bez toho, aby museli vynakladať prostriedky zo svojho rozpočtu na dodatočný sledovací hardvér, IT infraštruktúru a komplikovanú implementáciu softvéru.
Inovatívnosť Sygic FleetWork spočíva v jeho jednoduchosti, flexibilite, dostupnosti a komplexnom využití. Sygic FleetWork v kombinácii s doplnkovými komponentami vytvára plnohodnotné riešenie pre rôzne odvetvia. Spolu s komunálnym navigačným modulom je dokonalým riešením pre poskytovateľov komunálnych služieb, ktorí potrebujú navrhnúť presné trasy so zastávkami a posielať informácie vodičom.

Aplikácia Sygic FleetWork je dostupná ako hotové riešenie vhodné pre malé a stredné firmy alebo ako integračný komponent pre existujúce riešenia veľkých firiem a pre systémových integrátorov.
Funkcie:
Bezproblémové rozdeľovanie úloh
Optimalizácia plánov ciest
Bezplatná komunikácia so zabudovaným posielaním správ
Kvalitná profesionálna navigácia pre vozový park
Úplný prehľad správ a histórie úloh
Monitorovanie polohy a pracovných statusov v reálnom čase
Automatické upozornenia
Skener čiarových kódov
API Integrácia s online podporou
Automatické prideľovanie úloh najbližšiemu vodičovi, skupinám vodičov alebo všetkým vodičom
Elektronický podpis
Šablóny pre opakované úlohy
Dokumentácia
Automatické mechanizmy zaručujúce správne vykonanie úlohy
Potvrdenie o doručení
Route editor a špeciálny navigačný mód pre plánované cesty
Skupiny užívateľov
Adresár

Video