ROOMASSISTANT

Prihlasovateľ: RoomAssistant, s. r. o.

O práci

RoomAssistant je mobilná aplikácia vďaka ktorej má každý hosť celý hotel v jednej aplikácii počas celého jeho pobytu v hoteli.

Video