SYGIC TRUCK NAVIGATION

Prihlasovateľ: Sygic, a.s.

O práci

Sygic Truck Navigation je profesionálna a spoľahlivá offline navigácia vytvorená špeciálne pre potreby šoférov kamiónov, karavanov a autobusov. Obsahuje kvalitné Navteq/HERE mapy s inštrukciami pre kamióny, bodmi záujmov a výpočtom trás pre veľké a nákladné vozidlá.
Používateľ zadá výšku, šírku, dĺžku, váhu a typ nákladu v kamióne a vďaka čomu sa vyhne cestám, ktoré nie sú vhodné pre jeho vozidlo. Na základe týchto hodnôt aplikácia vypočíta individuálnu trasu, pričom zohľadňuje šírku i smer ciest, a tiež tunely a mosty, ktoré kamión nemôže používať.

Sygic Truck navigácia zároveň umožňuje prepínať sa medzi viacerými profilmi vozidiel - kamiónom, karavanom, autobusom či autom.