VUZIX M100 GLASS APP

Prihlasovateľ: Bonetics.com, Klient: Dynamic Relations

O práci

Pre firmu Dynamic Relations sme potrebovali vyvinúť aplikáciu na Glassware. Použitá technológia Vuzix M100 je Android Platforma s customizovaným hardware a netradičným ovládaním.

Vyvinuli sme prostredie, v ktorom si hráči môžu otestovať svoju schopnosť zvládať dve činnosti naraz, kedy hrajú hru na platforme xBox a paralelne k tomu musia uhádnuť čo najväčší počet kvízových otázok na Vuzix M100, pričom tieto okuliare ovládajú hlasom, poprípade pomocnou mobilnou aplikáciou v prípade priveľkého okolitého hluku.