QOTE - TVOJ HLAS

Prihlasovateľ: Qote s.r.o.

O práci

Qote - Tvoj hlas je názov jedinečného a mimoriadne inovatívneho systému, ktorý umožňuje priniesť interakciu s používateľmi, návštevníkmi, čitateľmi, poslucháčmi, divákmi alebo publikom aj v takých situáciách, v akých to doteraz nebolo možné.

Základ tvorí šikovne navrhnutá mobilná aplikácia Qote – Tvoj hlas koncentrujúca špeciálne ankety,dotazníky, feedback či súťaže, ktoré sú prístupné buď priamo cez aplikáciu (pri verejných anketách), alebo po zosnímaní jedinečného Qote QR kódu. Možnosti využitia sú nesmierne široké, stačí si iba vybrať:

-tlačené médium, ktoré chce konkurovať možnostiam internetu...
-hybridné tlačené faktúry, bločky firiem pre priamu komunikáciu s klientmi...
-reštaurácia, ktorej záleží na názore a spokojnosti zákazníkov...
-diskotéka, ktorá sa môže online spýtať svojich návštevníkov na akú hudbu majú náladu...
-konferencia, ktorá chce komunikovať obojstranne so svojim publikom...
-súťaže organizované na masových športových podujatiach, koncertoch, či pokojne v rádiu a televízii...
-...

Podarilo sa nám vytvoriť univerzálnu platformu prispôsobiteľnú akýmkoľvek požiadavkám a nápadom.

www.qote.net