BRATISLAVA STARÉ MESTO 2.0

Prihlasovateľ: Bonbon apps s.r.o., Klient: Staré Mesto

O práci

Mobilná aplikácia Bratislava Staré Mesto ponúka domácim aj cudzojazyčným návštevníkom možnosť spoznať centrum Bratislavy, aktuálne kultúrne podujatia, počasie či absolvovať tzv. "self-guided tours". Všetko je upravovateľné a meniteľné klientom.

Aplikácia navyše ponúka Geofence reklamný notifikačný systém, ktorý na základe nastavení klienta upozorní návštevníka po vstupe do zóny 100 m od pamiatky, či múzea, že sa nachádza v jeho blízkosti.