STAFFINO

Prihlasovateľ: Min:60 (Development), THIS IS LOCCO (UX, UI)

O práci

Jednoduché riešenie na získavanie spätnej väzby od svojich zákazníkov na obsluhujúci personál.
Aplikácia je určená pre mobilné zariadenia (mobily a tablety) s iOS.

Top funkcie:
- Získavanie spätnej väzby na konkrétnych zamestnancov
- Možnosť zbierať, odpovedať a analyzovať spätnú väzbu zákazníkov
- Možnosť flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov
- Získavanie progresívnych štatistík

Viac informácii na www.staffino.com