ZSE VÝBER SPRÁVNEJ SADZBY

Prihlasovateľ: WEZEO, Klient: ZSE Energia

O práci

WEZEO a reklamná agentúra Provocation Bureau aplikáciu vyvinuli pre spoločnosť ZSE Energia. Aplikácia umožňuje vybrať užívateľovi správnu sadzbu a optimalizovať platby za elektrinu. Zároveň poskytuje prehľad o tom, za čo užívateľ skutočne platí, konkrétnejšie, akú časť celkovej ceny predstavuje cena za dodávku elektriny a akú časť predstavuje platba za jej distribúciu. Po výpočte je možné z aplikácie prejsť na zmenu sadzby kontaktovaním dodávateľa priamo z mobilu.