FILLER

Prihlasovateľ: Juraj Kušnier

O práci

Filler je jednoduchá a zábavná hra od slovenských autorov. Princípom hry je zaplniť hraciu plochu modrými objektami. Objekty sa vytvárajú podržaním prsta na displeji tabletu alebo telefónu a rastú dokým prst nepustíte. Aby to nebolo také jednoduché po hracej ploche sa pohybujú aj malé červené nepriateľské objekty, ktorým sa musíte vyhýbať pri zapĺňaní hracej plochy. So zvyšujúcou sa úrovňou pribúda aj počet týchto nepriateľských objektov, čim narastá aj národnosť hry.

Video