HOPIN TAXI

Prihlasovateľ: HopIN s. r. o.

O práci

HOPIN TAXI je moderná aplikácia na objednávanie taxíkov bez telefonovania a čakania. Po rýchlej inštalácii si taxík objednáte aj bez registrácie a iba na tri kliknutia. Slovenský startup ponúka aplikáciu na troch najpoužívanejších operačných systémoch pre smartfóny a od začiatku roka 2016 aj pre telefóny BlackBerry. Keďže aplikácia stále napreduje a spustili sme možnosť firemných jázd, chceli sme aplikáciu poskytnúť aj pre telefóny využívané firemnou klientelou. HOPIN TAXI aplikácia prešla od svojho vzniku miernym redizajnom a zákazníkom sme ponúkli 63 aktualizácií (Android). HOPIN TAXI ponúka dva módy zobrazovania aplikácie - pre zákazníkov i pre šoférov.

Pre užívateľov i na pozadí aplikácie vzniklo niekoľko zásadných aktualizácií, pričom medzi najdôležitejšie patria:
- platba kartou,
- benefity za pozývanie do aplikácie,
- firemné jazdy,
- história komunikácie s vodičmi,
- vyhodnocovanie posielania taxíkov podľa hodnotenia (ak zákazník taxikára hodnotí jednou hviezdičkou, čo značí, že bol nespokojný, tento konkrétny taxík mu aplikácie už automaticky nikdy nepošle)
- zlepšený algoritmus vyhľadávania objednávok (prepočet na základe bývalých objednávok a vyhodnotenie aplikácie, s ktorým taxíkom bude zákazník na základe predošlých skúseností spokojný)
- zdieľanie trasy (zákazník môže priateľom poslať link, na ktorom uvidia v reálnom čase, ako sa blíži do cieľovej adresy).
Aplikácia prešla optimalizáciami objednávok a UX zmenami tak v zákazníckej ako aj taxikárskej verzii.

Aplikácia garantuje cenu taxíka do 0,60 € za kilometer a nezvyšuje ceny ani počas najvyššieho dopytu. HOPIN TAXI spolupracuje iba s taxikármi, ktorí spĺňajú všetky zákonné podmienky.

Po vstupe na slovenský trh úplne zmenila spôsob objednávania taxíkov. Z pôvodných 100 objednávok denne dnes evidujeme vyše 2700 objednávok a dodnes si aplikáciu stiahlo viac ako 170 000 užívateľov. Na Slovensku môžu zákazníci HOPIN TAXI používať najmä v Bratislave a Košiciach, partnerské taxíky evidujeme i v Žiline. Pôsobíme i na českom trhu - v Prahe a v Ostrave, pričom chystáme vstup na ďalšie dva trhy.

Video