CORVUS

Prihlasovateľ: Stopka n.o.

O práci

Predstavujeme vám program CORVUS – Accessible kit for Android určený na sprístupnenie funkcionality mobilných telefónov s dotykovým displejom a operačným systémom Android i nevidiacim a ťažko slabozrakým používateľom.

Ide o kombináciu samostatného ozvučeného prostredia (CORVUS Prostredie) špeciálne navrhnutého rešpektujúc potreby a požiadavky zrakovo postihnutých používateľov a čítača obrazovky (CORVUS Čítač) umožňujúceho prácu nevidiacich v ostatnom prostredí OS Android. V tom je zároveň náš jedinečný prístup, ktorým sa odlišujeme od podobných známych programov pre nevidiacich a slabozrakých.

CORVUS v kocke:

• Ide o súbor špeciálne vyvinutých aplikácií zasadených do jednoduchého a intuitívne ovládateľného prostredia. CORVUS Prostredie zohľadňuje potreby, možnosti a schopnosti nevidiacich a slabozrakých, pričom im ale zároveň sprístupňuje všetky štandardne používané služby, ktoré využívajú pri telefonovaní aj ľudia bez zrakového postihnutia (telefonovanie, SMS, adresár...). Zároveň im umožňuje využívať aj ďalšie funkcie telefónu, ktoré priamo nesúvisia s telefonovaním (profily, budík, kalendár, správca súborov, hry a p.).
• Pri navrhovaní CORVUS Prostredia je kladený vysoký dôraz na čo najrýchlejšiu a čo najefektívnejšiu prácu, intuitívne ovládanie, ktoré je čo najmenej závislé na presnosti dotykov nevidiaceho (to je pri dotykových telefónoch pre nevidiacich najväčšia bariéra) a použiteľnosť pre používateľov s rôznym stupňom motorických a technických zručností.
• Pri ovládaní nezáleží na tom (s výnimkou zapisovania znakov), kde sa nevidiaci displeja dotkol, ale všetko je závislé na tom, aký pohyb vykonal.
• Implicitne program nepočíta s používaním QWERTY klávesnice, pretože pri nej je potreba vykonávania pozične veľmi presných dotykov, ale ako základnú využíva klávesnicu numerickú. Nevidiaci tak nestráca čas s vyhľadávaním písmen a môže tak písať oveľa rýchlejšie.
• CORVUS pre nevidiacich poskytuje hlasové odčítanie základnej obrazovky, navigačného menu, ako aj všetkých integrovaných aplikácií do CORVUS Prostredia.
• Okrem toho nevidiaci používateľ CORVUSu môže prostredníctvom CORVUS Čítača pracovať aj s bežnými dialógovými oknami Androidu, takže dokáže reagovať na informácie o stave telefónu, batérie, prepnúť telefón do letového režimu, či ho vypnúť a p. (ide o také úkony, ktoré z dôvodu bezpečnostnej politiky Androidu nie je možné ovládať z aplikácií tretích strán).
• Pre slabozrakých je CORVUS Prostredie navrhnuté s dôrazom na jednoduchosť, vysoký kontrast, dostatočne veľké písmo, čo najmenej objektov na obrazovke, ktoré môžu slabozrakého zbytočne miasť a zhoršovať čitateľnosť obsahu obrazovky.

Kto by však čakal od CORVUSu intuitívne ovládanie pre vidiaceho človeka, zvyknutého na bežné ovládanie dotykových telefónov, ten bude nepochybne sklamaný. Krása CORVUSu spočíva v tom, že je ho možné použiť veľmi dobre vtedy, keď zavriete oči.
Zdôrazňujeme, že pred použitím CORVUSu je potrebné oboznámiť sa z používateľskou príručkou.

Video