ADOPTUJ ZVIERATKO

Prihlasovateľ: Adoptujzvieratko.sk

O práci

Mobilná aplikácia Adoptuj zvieratko má za hlavnú úlohu vytvoriť celoslovenskú databázu zvierat z občianskych združení, útulkov, karanténnych staníc či dočasných opatier, pretože si myslíme že takáto databáza by sprehľadnila a zvýšila počty adoptovaných zvierat a v konečnom dôsledku pomohla vyriešiť problém preplnených útulkov.
Pomocou rôznych požiadaviek záujemcu o adopciu (vek, pohlavie, sfarbenie, rasa a kraj) dokáže aplikácia jednoducho zobraziť iba tie zvieratá, ktoré spĺňajú dané požiadavky. Okrem filtrovania aplikácia zobrazuje všetky informácie o zvieratách na adopciu spolu s galériou/videom a zároveň poskytuje aj možnosť kontaktovania útulku či osoby, ktorá sa momentálne o zvieratko stará.
Medzi ďalšie funkcie aplikácie patrí inzercia stratených a nájdených zvierat, možnosť pridať si každé zobrazované zviera medzi Obľúbené a pozrieť si ho neskôr, možnosť zdieľania inzerátov na facebook a praktický je aj zoznam útulkov a občianskych združení z celej Slovenskej republiky spolu s kontaktnými údajmi.
Okrem slovenčiny je aplikácia kompletne preložená do nemčiny a angličtiny.
Databáza zvierat sa čerpá z webovej stránky adoptujzvieratko.sk , na ktorej dostavajú priestor zvieratá z rôznych občianskych združení, útulkov, karanténnych staníc či dočasných opatier.
Inzeráty od množiteľov a ľudí, ktorí zarábajú na utrpení zvierat nie sú vítané a sú odstraňované.
Na aplikácií sa podieľali priamo dobrovoľníci z rôznych občianskych združení s cieľom pomôcť zvieratám nájsť si nové domovy a zodpovedných majiteľov.