SUPERKOLKY

Prihlasovateľ: Finančná správa

O práci

S aplikáciou Superkolky majú ľudia možnosť na základe nasnímania QR kódu zistiť informácie o správnom označení spotrebiteľského balenia alkoholu či tabaku kontrolnou známkou. Ak sa údaje nezhodujú so skutočným stavom, je možné odoslať informáciu o danej skutočnosti priamo z mobilnej aplikácie.