Organizátor:
Uzávierka prihlášok do 14. 04. 2013

SmartBanking SK

Názov aplikácie

SmartBanking SK

Názov firmy

ČSOB

Brandovaná aplikácia Nebrandovaná aplikácia
Smartphone Tablet TV

O aplikácií

SmartBanking od ČSOB je banková aplikácia, ktorá Vám prináša komfortný spôsob spravovania financií a ďalšie užitočné informácie.

Zabezpečená časť je určená pre klientov so zriadenou službou ČSOB Internetbanking 24 (ďalej len Internetbanking), používajúcich 8 miestny IPPID a SMS kľúč, resp. Token.

Ponúka nasledovné služby:

•Detailné prehľady o účtoch (bežných, úverových, sporiacich, sprístupnených v Internetbankingu)

•Informácie o vykonaných a plánovaných platbách – (pohyby na účte, rezervované položky na účte, trvalé príkazy, čakajúce platby) s rôznymi kritériami vyhľadávania

•Zobrazovanie mesačných obratov – rozdiel medzi príjmami a výdavkami na účte za stanovené obdobie

•Grafický prehľad zrealizovaných platieb v podobe koláčového grafu, rozdelené podľa typu transakcie (trvalý príkaz, odoslaná platba, transakcia platobnou kartou a pod.)

•Manažovanie platieb - napr. formou skenovania poštovej platobnej poukážky alebo faktúry (čiarový, resp. QR kód), s následným automatickým vyplnením prevodného príkazu, ďalej jednoduchý prevod, splátka kreditnej karty a pod.

•Mimoriadna splátka hypotéky - realizovanie mimoriadnych splátok, mesačne až do výšky 1,5% zo zostávajúcej istiny úveru, s možnosťou úspory na úrokoch, alebo skrátenia doby splácania hypotéky.

•Cestovné poistenie – jednoduchý a rýchly spôsob uzavretia zmluvy o cestovnom poistení pre užívateľa SmartBankingu, ako aj ďalšie osoby.

•Dobíjanie kreditu na mobil - rýchly a pohodlný spôsob navýšenia kreditu pre predplatené služby na SIM kartách slovenských mobilných operátorov.

Ďalšie funkcie mimo zabezpečenej časti SmartBankingu môže využiť každý, vrátane používateľov, ktorí nie sú klientmi ČSOB:

•Vytvorenie Smart platby - generovanie QR kódu s platobnými dátami a ich priame zaslanie platiteľovi, prostredníctvom e-mailu

•Image karta – navrhnutie vlastného dizajnu platobnej karty využitím fotiek z Galérie vášho zariadenia. Úprava fotografie zrkadlením, zmenou farby (čiernobielo/farebne), prip. zväčšením priamo na obrázku platobnej karty

•Pobočky a bankomaty – vyhľadanie najbližšej pobočky alebo bankomatu (adresa, otváracie hodiny, tel.kontakt), navigovanie k vybranej pobočke alebo bankomatu prostredníctvom mapy

•Kurzy – aktuálny aj historický kurzový lístok, možnosť navzájom prepočítať cudzie meny v kurzovej kalkulačke,

•Kalkulačky – namodelovanie splátky a ďalších parametrov spotrebného a hypotekárneho úveru alebo sporenia na sporiacom účte. Možnosť prejaviť záujem o vybraný produkt prostredníctvom preddefinovaného e-mailu,

•Novinky – prehľad o najnovších správach a aktualitách banky a zároveň možnosť zdieľať vybranú novinku prostredníctvom e-mailu alebo cez sociálne siete Twitter a Facebook

•Kontakty – kontaktné údaje na jednotlivé špecializované telefonické linky ČSOB a ich e-mailové adresy,

•Obľúbené – možnosť vytvoriť si sadu najčastejšie používaných funkcií v aplikácii a rýchly prístup k ich použitiu

Páči sa vám appka SmartBanking SK?

Prezentačné video

Screenshoty