Organizátor:
Uzávierka prihlášok do 14. 04. 2013

Smart WiFi - APN

Názov aplikácie

Smart WiFi - APN

Názov firmy

Force Code

Brandovaná aplikácia Nebrandovaná aplikácia
Smartphone Tablet TV

O aplikácií

Aplikácia slúži na "smart" prepínanie WiFi a mobilnej siete. Je zbytočné aby obe siete bežali súbežne a preto pokiaľ sa jedna z nich nepoužíva je vhodné ju vypnúť a tým ušetriť batériu.

Pri každom pripojení na wifi je možné danú sieť pridať k obľúbeným. Aplikácia následne vždy ked je možné sa na danú sieť pripojiť zapne wifi a vypne mobilnú sieť.

Páči sa vám appka Smart WiFi - APN?

Screenshoty

Ďalšie práce

Linxy »