Organizátor:
Uzávierka prihlášok do 14. 04. 2013

Hodnoťte prihlásené aplikácie

Povedzte o vašej aplikácii čo najväčšiemu počtu vašich priateľov na Facebooku, porota bude zohľadňovať aj počet "lajkov" pri jednotlivých prácach.

Tak, ktoré aplikácie sa vám páčia?

ISDD plus s.r.o.
ISDD plus s.r.o.
Seges s.r.o.
HopIN s.r.o
eGlu
MONOGRAM Technologies, spol. s r.o.
Vlastimil Brečka
awaboom s.r.o.
KneeGo
Jomo
Pancik
EEA s.r.o.
KOOL4 Solutions s.r.o.
MONOGRAM Technologies, s.r.o.
Apptives
BlowingNose
BlowingNose
Viktor UHLIAR