Organizátor:
Uzávierka prihlášok do 14. 04. 2013

Hodnoťte prihlásené aplikácie

Povedzte o vašej aplikácii čo najväčšiemu počtu vašich priateľov na Facebooku, porota bude zohľadňovať aj počet "lajkov" pri jednotlivých prácach.

Tak, ktoré aplikácie sa vám páčia?

Vlastimil Brečka
eGlu
Maroš Hollý
eGlu
eGlu
awaboom s.r.o.
KneeGo
Ján Turský
Ján Turský
G.N.T. Business Services, s.r.o.
Jomo
Pancik
EEA s.r.o.
KOOL4 Solutions s.r.o.
Michal Kubiš
BSP Applications, s.r.o.