Organizátor:
Uzávierka prihlášok do 14. 04. 2013

Hodnoťte prihlásené aplikácie

Povedzte o vašej aplikácii čo najväčšiemu počtu vašich priateľov na Facebooku, porota bude zohľadňovať aj počet "lajkov" pri jednotlivých prácach.

Tak, ktoré aplikácie sa vám páčia?

Force Code
EvenPixel
KneeGo
eGlu
eGlu
evolverie s.r.o.
evolverie s.r.o.
AvT projects, s. r. o.
evolverie s.r.o.
CREANET, s.r.o.
MUW Digital
awaboom s.r.o.
Hyperbolic Magnetism
Hyperbolic Magnetism
awaboom s.r.o.
MaTo & Adman
Top3Line, s.r.o.
Top3Line, s.r.o.