Organizátor:

Hodnoťte prihlásené aplikácie

Povedzte o vašej aplikácii čo najväčšiemu počtu vašich priateľov na Facebooku, porota bude zohľadňovať aj počet "lajkov" pri jednotlivých prácach.

Tak, ktoré aplikácie sa vám páčia?

s IT solutions, s.r.o.
Plum Lizard s.r.o.
wezeo | digital agency
Coplas Technologies
Martin Florek
Martin Florek
Slavomir Hustaty
Slavomir Hustaty
Pragmatic Mates
Igor Kulman
Juraj Pančík
TrashOut, s.r.o.
Apptives + FIIT STU Bratislava
24B s.r.o.
Igor Kulman
Prunum
ilikedroid.com