V spolupráci s:

Hodnoťte prihlásené aplikácie

Tri aplikácie v každej kategórii s najväčším počtom "Like" hlasov postupujú na shortlist automaticky. Zvyšné nominuje odborná porota, ktorá rozhodne aj o celkových víťazoch.

Tak, ktoré aplikácie sa vám páčia?

Arch Plan s.r.o.
Riverstone apps
enprovia Software Engineering s.r.o.
enprovia Software Engineering s.r.o.
enprovia Software Engineering s.r.o.
Peter Druska
Timaware
Peter Štajger
Hyperbolic Magnetism
Gustavo Pizano
iAdverti, s.r.o.
iAdverti, s.r.o.
iAdverti, s.r.o.
iAdverti, s.r.o.
iAdverti, s.r.o.
iAdverti, s.r.o.
iAdverti, s.r.o.