V spolupráci s:

Hodnoťte prihlásené aplikácie

Tri aplikácie v každej kategórii s najväčším počtom "Like" hlasov postupujú na shortlist automaticky. Zvyšné nominuje odborná porota, ktorá rozhodne aj o celkových víťazoch.

Tak, ktoré aplikácie sa vám páčia?

Lionsoft Studios
Lionsoft Studios
Lionsoft Studios
European Youth Card Association
riverstone apps (riverstone s.r.o.)
Tibor Bombiak
Arch Plan s.r.o.
Arch Plan s.r.o.
Riverstone apps
INFOTECH, s.r.o.
INFOTECH, s.r.o.
INFOTECH, s.r.o.
enprovia Software Engineering s.r.o.
enprovia Software Engineering s.r.o.
enprovia Software Engineering s.r.o.
Apptives + FIIT STU Bratislava
eGlu s.r.o.