V spolupráci s:

Hodnoťte prihlásené aplikácie

Tri aplikácie v každej kategórii s najväčším počtom "Like" hlasov postupujú na shortlist automaticky. Zvyšné nominuje odborná porota, ktorá rozhodne aj o celkových víťazoch.

Tak, ktoré aplikácie sa vám páčia?

European Youth Card Association
INFOTECH, s.r.o.
INFOTECH, s.r.o.
INFOTECH, s.r.o.
enprovia Software Engineering s.r.o.
enprovia Software Engineering s.r.o.
enprovia Software Engineering s.r.o.
eGlu s.r.o.
eGlu s.r.o.
eGlu s.r.o.
Formag + Mothiva
TRIAD Advertising
BSP Magnetica, s.r.o.
BSP Magnetica, s.r.o.
frogfoot
MONOGRAM Interactive
Zaraguza DIGITAL